Naše filozofie

Děti předškolního věku se nacházejí v jedinečném životním období, ve kterém si osvojují cizí jazyk zcela přirozenou a nenásilnou formou. Dítě je v tomto životním období schopno vstřebávat cizí řeč stejným způsobem jako řeč mateřskou. V pozdějším věku se tato schopnost pozvolna vytrácí a ze studia cizích jazyků se stává složitější proces. Tím, že si dítě v raném věku vytvoří základy druhého jazykového centra, se mu otevírá cesta k jednoduššímu studiu jazyků v budoucnu. Následné nabalování dalších znalostí pro něj bude mnohonásobně snazší než pro děti, kterým se této výhody nedostalo.

Když dítě začne s angličtinou v raném věku a pak má například 3 roky pauzu, nic se neděje. Je to jako s jízdou na kole, základ v hlavě zůstane a oživení informací v pozdějším věku je snadné – řečové centrum zůstává po celý život otevřené. Dítě navíc získá pozitivní vztah ke studiu jazyků obecně a je pravděpodobné, že se v budoucnu bude věnovat studiu dalších řečí.

V naší dětské skupině Magická školka chceme děti zaujmout a nadchnout, motivovat je k maximálním výkonům. Nechceme, aby děti poznaly nudu a stereotyp. Pevně věříme, že děti se k nám budou těšit a vyprávět o nás s nadšením.