Podpořili nás

 

 

Název projektu: Angličtina přirozeně

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006955.

Popis projektu: Realizace projektu dětská skupina pro veřejnost dle zákona č. 247/2014 Sb.

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Výsledek projektu: V rámci projektu bude zřízena dětská skupina, která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.