Kurzy pro pedagogy

 • Gymnázium a SOŠ v Jaroměři

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt: Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

  Uvedeného projektu se účastnilo z naší školy v roce 2013 celkem 11 učitelů (6 navštěvovalo kurz pro začátečníky, 5 pro pokročilé). Lektorkou byla slečna Eva Jarolímková, s jejíž výukou jsme byli spokojeni. Na jednotlivé lekce byla vždy připravena, využívala jak svou techniku pro poslech, tak i výpočetní a projekční techniku, kterou je vybavena jazyková učebna, v níž výuka probíhala. Jsem přesvědčen, že došlo k posunu v konverzačních dovednostech našich pedagogů. Děkujeme za to, že se naši učitelé mohli uvedené výuky zúčastnit a zlepšit si tím své jazykové vybavení.

  Mgr. Karel Hübner, ředitel školy

 • Gymnázium Náchod

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013, 2014

  Projekt: OPVK

  Pedagogové Jiráskova gymnázia v Náchodě se rádi a hojně zúčastňují kurzů, které jsou pořádány jazykovou školou Magic English jako bezplatné v rámci projektu OPVK. V minulém školním roce to byly 3 učitelky, dvě z nich byly i na týdenním intenzivním kurzu v Orlických horách. I v roce 2014 to bude podobné. Je velkou výhodou, že učitelé v dnešní době plné úspor, mohou takto zlepšovat své jazykové znalosti. Navíc se zde seznamují i s kolegy z dalších škol, konfrontují své znalosti, probírají své zkušenosti i novinky ve školství. Také mohou zlepšovat využití nově získaných znalostí ve styku se zahraničními školami, mohou se zlepšovat ve využívání cizojazyčných návodů k pomůckám, softwaru atd.

  PaedDr. Martina Javůrková, zástupkyně ředitele

 • Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt: Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

  Projektu s celoroční výukou anglického jazyka se účastnily 2 učitelky. Dále jsme využily týdenní výuku pro jednu učitelku v programu „Předškolní výuka v MŠ“, která se také týkala anglického jazyka. V programu „Práce s interaktivní tabulí“ se týdenní výuky zúčastnily 3 učitelky. S uvedenými projekty jsme byly velmi spokojené, byly zpracovány a vedeny velmi profesionálně. Přispěly k zlepšení znalostí a kompetencí našich učitelek v oblasti jazykové vybavenosti a práce s ICT technologiemi, které už i v mateřských školách jsou velmi důležité pro další vývoj osobnosti dítěte a je to i jeden z trendů, kterým se naše mateřská škola ubírá.

  Helena Vítová, ředitelka školy

 • Obchodní akademie, Náchod

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt: Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji 

  Pedagogičtí pracovníci uvítali možnost účastnit se projektu s nadšením. Projektu se neúčastnili vyučující cizích jazyků, ale učitelé jiných zaměření. Projekt jim tedy posloužil k osobnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání. Spolupráce s lektory byla přínosná. Vyučovali zábavným a srozumitelným způsobem, motivovali k samostatnému jazykovému projevu, podporovali jazykové sebevědomí. Nutné je ocenit to, že kurzy pokročilých úrovní vedli rodilí mluvčí. Hodnotíme kladně a vděčně možnosti, jaké naší škole nabídla jazyková škola Magic English a objeví-li se příležitost zapojit se do dalšího projektu, určitě tak učiníme.

   RNDr. Věra Svatošová, ředitelka školy

 • Mateřská škola Havlíčkova, Náchod

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013, 2014

  Projekt:  Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

  Vzdělávacího programu „Jazyk pro odbornost - předškolní výchova“ v Deštném v Orlických horách se účastnilo 7 pedagogů z naší mateřské školy. Již první den bylo zřejmé, že učitelky naší mateřské školy mají různorodé zkušenosti a znalosti anglického jazyka. Lektorka proto přizpůsobila způsob výuky a přijala naše požadavky. Výuka nám byla „šita na míru“. To jsme všechny oceňovaly. Po ukončení vzdělávacího programu jsme se sešly na společné poradě učitelek. Všechny kladně hodnotily průběh vzdělávacího programu. Nejenom získané materiály, znalosti, ale i zážitky a navázané přátelství s lektorkou, nás obohatily.Bylo to pro nás velkým přínosem. Mnohé učitelky, které mají přes 30 let praxe si nedůvěřovaly, přesto se do programu zapojily, dále pokračují ve svém profesním rozvoji a zařazují chvilky s angličtinou do svých třídních vzdělávacích programů v mateřské škole. Již nyní máme vypracovaná témata pro výuku AJ v MŠ. Protože je i nadále vylepšujeme a zdokonalujeme, budou součástí vzdělávacího programu od září 2014. MAGIC ENGLISH nám nabídl kvalitní vzdělávací program. Nejenom v příjemném prostředí, ale i kvalitní výukou, která v naší škole nebude „ založena do šuplíku“.

  Bc. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ

 • Základní umělecká škola, Náchod

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt: OPVK 

  Naši učitelé s hojně účastnili kurzu v Magic English. Musím potvrdit, že spokojenost ze stran kolegů byla všeobecná. Chválíme jak šíři, tak zejména kvalitu výuky, které se nám dostalo. Ve školství je všeobecně málo financí, tedy i těch, které jsou alokovány na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pokud by nám v budoucnu byly nabídnuty podobné bezplatné kurzy, určitě bychom je využili. Čím dál více spolupracujeme se zahraničními školami, používáme cizojazyčný software atp.

   Mgr. Zbyněk Mokřejš, ředitel ZUŠ

 • Mateřská škola Velichovky

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt:  Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji 

  V létě jsem absolvovala letní kurz pro učitelky MŠ v Deštném v Orlických horách, který byl pro mě velice přínosný. V naší MŠ se snažím učit děti angličtinu a opravdu hodně dobrých námětů jsem získala jak od lektorky Zuzany Novákové, tak i od ostatních účastnic kurzu. Děkuji Vám a přeji Vám i Vaší agentuře Magic English hodně úspěchů, hodně dobrých žáků a hodně stálého elánu do další práce.

  Simona Hlavatá, učitelka MŠ Velichovky

 • Mateřská škola Rašínova, Nové Město nad Metují

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt:  Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

   Obě p. učitelky, které absolvovaly kurz, vedou v naší mateřské škole kroužek anglického jazyka. Na obou je jasně vidět posun po absolvování tohoto kurzu.

   Eva Rousková, ředitelka školy

 • Základní škola Česká Skalice

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt: Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji 

  Projektu jazykové školy Magic English se z naší školy zúčastnilo 5 učitelek z druhého stupně. Čtyři z nich absolvovaly kurzy AJ úrovně A1-A2 a hodnotily úroveň kurzů velice kladně. Rády by pokračovaly v započatém studiu. Jedna z učitelek navštěvovala konverzační kurz AJ v Náchodě a v létě absolvovala letní kurz Jazyk pro život učitele v zahraničí. Konverzační kurz byl veden několika rodilými mluvčími. Účastníci měli možnost seznámit se jak s britskou, tak s americkou angličtinou. Letní kurz byl přínosný především pro svoji intenzitu, práce lektorek byla hodnocena jako velice profesionální. Do budoucna rádi přijmeme podobnou nabídku na vzdělávání našich pedagogů.

   PaedDr. Zdeňka Vítová, ředitelka školy

 • Základní škola Náchod – Plhov

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt: Výuka jazyků na míru pracovníkům škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji 

  V rámci  projektu se vzdělávali  čtyři pedagogičtí pracovníci ZŠ Náchod – Plhov.S projektem, jak byl nastavený a jak probíhal,  jsem jako ředitel školy spokojený.  Pro školu je přínosem v případech, kdy pedagog cizí jazyk přímo vyučuje.  Ještě větší  význam těchto kurzů spatřuji v tom, že napomáhají osobnímu rozvoji pedagogů.  V práci školy  se to projevuje v možnosti zapojovat se do mezinárodních projektů, organizovat  spolupráci se školami z jiných zemí,  komunikovat a spolupracovat s dobrovolníky z evropských zemí, kteří v naší škole pracovali a pracují. Pokud bude mít tento projekt pokračování, věřím, že členové pdg. sboru naší školy možnosti kurzy navštěvovat využijí.

  Mgr. Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod - Plhov

 • Základní umělecká škola, Nové Město nad Metují

  Rok absolvování jazykového kurzu: 2013

  Projekt: Jazyk pro učitele v zahraničí

   Setkání s Mgr. Marií Hurdálkovou, autorkou jazykové příručky, se kterou jsme na vašem kurzu pracovali, mě nadchlo.  Každé z témat bylo "ušité" na  míru  situacím, které mohou nastat při cestách učitele se studenty v zahraničí, tedy výborně využitelné i v mimopracovním životě. Vyhovoval mi intenzivní způsob výuky bez ztráty času, bez zbytečného zdržování, i to že ač nerada, musela jsem mluvit a mluvit, odpovídat na spoustu otázek, sama se je snažit formulovat, rychle reagovat na repliky kolegů /bylo nás ve skupince asi deset/, přestat se stydět dělat chyby, prostě se vžít do role studenta a snažit se o maximální výkon. K tomu všemu mě, a doufám si říct, že i ostatní, svým přístupem inspirovala Maruška. Laskavě nás opravovala, podněcovala k lepším výkonům a vůbec vytvářela příjemnou atmosféru. Tímto bych jí i celému vašemu kolektivu chtěla poděkovat za vaši práci a vstřícný přístup.

  Mgr. Olga Prušinovská, učitelka ZUŠ