ŠKOLA JE OTEVŘENA! Učíme také on-line. Kontaktujte nás a my znovu nastavíme vaše kurzy. Řešení najdeme. +420 732 941 841


Firemní výuka

 • ŠKODA AUTO a.s.

  • spolupracujeme od roku 2011
  • učili jsme a učíme AJ, NJ,  RJ a češtinu pro cizince
  • studenti jsou z řad managementu, oddělení vývoje, technických i výrobních specializací
  • výuka se zaměřuje na obecný, obchodní i technický jazyk
  • jazyk je využíván v denním styku při konzultacích se zahraničními partnery a pobočkami, při obchodních jednáních  apod.

  Názor klienta

  Je jen těžko představitelné, že by se úspěšná mezinárodní společnost obešla bez komunikace v cizím jazyce. Máme vysoké nároky na sebe samé, na všechno a na všechny okolo. Jazyková škola tedy není výjimkou. Požadujeme, aby se jazykové znalosti a schopnosti zaměstnanců posouvaly a neustále zlepšovaly, a proto také spolupracujeme s Magic English. Tým profesionálních lektorů má silnou podporu v podobě zkušených koordinátorů. Za jejich práci hovoří prokazatelné výsledky. Jsme spokojeni a  věříme, že naše spolupráce bude  i nadále stejně úspěšná.

  Mgr.Ing. Zdeňka Hejzlarová, Škoda Akademie

 • AERO Vodochody a.s.

  • s firmou spolupracujeme od roku 2008
  • ve firmě učíme AJ, Portugalštinu, RJ
  • studenti jsou především z řad top managementu, obchodního oddělení a technického úseku společnosti
  • jazyk využívají v rámci mezinárodní spolupráce s obchodními partnery
  • výuka se zaměřuje na obecný a obchodní jazyk v oblasti mechanického inženýrství a aviatiky

  Názor klienta

  Na výuku jazyků klademe vysoké požadavky. Kromě zvládnutí obchodní i technické komunikace v cizím jazyce máme požadavek ještě na speciální aviatickou terminologii. Magic English se o vzdělávání našich zaměstnanců stará od roku 2008. S výukou a výsledky jsme spokojeni.

  Mgr. Radka Pavlíková
  specialista vzdělávání

 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

  • s firmou spolupracujeme od roku 2007
  • ve firmě učíme AJ, NJ, FJ, ŠJ
  • studenti jsou především z managementu společnosti
  • výuka se zaměřuje na obecný a obchodní jazyk
  • využití na obchodních jednáních, služebních cestách, konferencích

  Názor klienta

  Agentura Magic English s.r.o. pro nás zajišťuje výuku anglického, německého, francouzského a španělského jazyka a to jak individuální, tak i skupinovou. Lektoři jsou velmi komunikativní a vstřícní, forma jejich výuky je zajímavá. Veškeré naše požadavky na změny jsou plně respektovány a dodržovány. Jazykové kurzy mají vysokou odbornou úroveň a jsou mimořádně efektivní. to je zřejmé i z testů, které se provádějí dvakrát ročně a úspěšnost se pohybuje kolem 90 %.

  Bohdana Vavřenová
  HR specialista

 • Nutricia Deva a.s.

  • s firmou spolupracujeme od roku 2005
  • ve firmě učíme AJ, NJ, RJ
  • studenti jsou především z řad top managementu, obchodního oddělení a technického úseku
  • výuka se zaměřuje na  obchodní a technický jazyk
  • jazyk využívají během obchodních cest, při jednáních, během tele- a video- konferencí a při prezentacích výrobků

  Názor klienta

  S firmou Magic English řešíme jazykové vzdělávání zaměstnanců od roku 2005. Dosavadní spolupráce nám vyhovuje.

  Mgr. Martina Voborníková
  HR coordinator

 • VEBA, textilní závody a.s.

  • s firmou spolupracujeme od roku 2007
  • ve firmě učíme AJ, FJ, NJ, RJ, IT
  • studenti jsou z řad  běžných pracovníků, středního i top managementu
  • výuka se zaměřuje na obecný, obchodní i technický jazyk
  • jazyk využívají na obchodních jednáních, služebních cestách, konferencích i při běžné práci v kanceláři

  Názor klienta

  Moderní společnost obchodující se světem potřebuje jazykově vybavené zaměstnance. Investice do vzdělávání zaměstnanců považujeme za stěžejní pro jejich komunikační rozvoj. S výukou, kterou pro nás zajišťuje Magic English, jsme dlouhodobě spokojeni. Plně dokáže pokrýt naše požadavky na výuku pěti jazyků.

  Ing. Jiří Myšák
  personální ředitel - člen představenstva

 • mdexx Magnetronic Devices s.r.o.

  • s firmou spolupracujeme od roku 2007
  • ve firmě učíme AJ, NJ i ČJ
  • studenti jsou především z řad zaměstnanců
  • výuka se zaměřuje na obecný, obchodní a technický jazyk
  • jazyk využívají především s německým vedením

  Názor klienta

  S formou výuky školy Magic English jsme spokojeni. Využíváme výuky češtiny, němčiny a angličtiny nejen pro obchod a schopnost technické komunikace, ale i pro bezproblémovou komunikaci se zahraničním vedením společnosti.

  Mgr. Lenka Jaklová
  vedoucí personálního oddělení

 • FG Forrest, a.s.

  • s firmou spolupracujeme od roku 2008
  • ve firmě učíme převážně AJ
  • studenti jsou z řad managementu i zaměstnanců
  • výuka je zaměřená na konverzaci, odborná IT i obchodní témata
  • zaměstnanci cizí jazyk používají jak při obchodních jednáních, tak při programování nebo čtení podkladů či vzdělávání se v oboru

  Názor klienta

  S cílem neustále zlepšovat jazykové dovednosti našich zaměstnanců jsme se již před několika lety rozhodli spolupracovat s jazykovou agenturou Magic English, která pro zaměstnance zajišťuje firemní kurzy anglického jazyka, a to v několika znalostních úrovních – od skupiny úplných začátečníků až po kurzy s rodilým mluvčím pro pokročilé studenty. S úrovní výuky, rozsahem poskytovaných služeb i způsobem vstřícné komunikace vůči naší společnosti jsme velice spokojeni. Spolupráci s Magic English můžeme vřele doporučit.

  Bc. Monika Rovenská
  HR manager

 • VZP ČR, Náchod

  • s firmou spolupracujeme od roku 2008
  • ve firmě učíme převážně AJ
  • výuka je zaměřená na konverzaci i gramatiku – podle úrovně a požadavku studenta
  • zaměstnanci cizí jazyk používají převážně při jednáních ze zahraniční klientelou

  Názor klienta

  Díky lektorce paní Justové je pro mne kurz AJ zábavnou aktivitou, na kterou se každý týden těším a zároveň se poctivě připravuji vzhledem k nárokům paní lektorky. Za období studia jsem výrazně pokročila od úplného začátečníka do stádia mírně až středně pokročilého, což mi již nyní pomáhá komunikovat i s naší zahraniční klientelou, či komunikovat o dovolené v cizině. Oproti předchozímu studiu, kde jsme studovali ve skupině několika kolegů, je pro mne toto individuální studium daleko intenzivnější a paní lektorka operativně reaguje na má slabá místa, kterých je stále ještě hodně.

  Iveta Jirouschková
  vedoucí oddělení služeb klientů